เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดับเบิล โอ การบัญชี จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และงานภาษีอากร มากว่า 10 ปี โดยมีความตั้งใจให้บริการลูกค้าตามความต้องการของแต่ละรายโดยเฉพาะ เนื่องจากได้คำนึงถึงความหลากหลายของธุรกิจในปัจจุบัน โดยทางสำนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพพนักงาน ให้มีความรู้ และความสามารถเพื่อพร้อมบริการลูกค้าของสำนักงานให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและไว้วางใจในบริการของสำนักงาน

สำนักงานของบัญชีของเราให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับงานด้านบัญชี ได้แก่ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวางระบบบัญชี และการวางแผนภาษีอากร